การติดต่อขอเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งทางอากาศ (AO) และอาคารสินค้า (WH)
กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ :

ผู้ประกอบการท่านใดมีความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ภายในเขตปลอดอากรต่างๆ ดังนี้

    1. อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (AO 1-4)

    2. อาคารคลังสินค้า (WH 1-3)

    3. พื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์

    สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ชั้น 8 อาคารสำนักงานเขตปลอดอากร ( BFZ ) หรือ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02134 1749 - 50

 
 
 
Free Zone Operator © 2006-2012