ป้ายบอกอาคาร
   มีตัวอักษรย่อ , ชื่ออาคารทั้งไทย-อังกฤษ
หลังคาทางเท้า
   เชื่อมทางระหว่างChecking Postไปยัง CI ,CE
รถเวียนภายในเขตปลอดอากร
   
เวียนรอบภายในเขตปลอดอากร ทสภ.
ร้านสะดวกซื้อ
   มีร้านสะดวกซื้อทั้ง Family Mart , 7 Eleven
ศูนย์อาหาร
   Thai Kitchen ทั้งอาคาร P-1,P-2
ธนาคารพาณิชย์
   ธ.ทหารไทย , ธ.กรุงเทพ , ธ.กสิกรไทย
   ธ.ไทยพาณิชย์ , ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ธนชาต
 
 
 
Free Zone Operator © 2006-2012