ระบบการบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย
ของเขตปลอดอากร ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบ
บริหารความปลอดภัยระดับมาตรฐานสนามบิน
 
Free Zone Operator © 2006-2012