>> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมฉลองตรุษจีนต้อนรับผู้โดยสาร

 
 
Date : 31 January 2014

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมแจกส้มมงคลต้อนรับผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีน 30 - 31 ม.ค.57 นี้

       นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงตรุษจีนวันที่ 30 -31 มกราคม 2557 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ โดยได้จัดให้มีพนักงานแต่งกายด้วยชุดจีนร่วมมอบส้มมงคลเพื่อเป็นการอวยพรปีใหม่ในเทศกาลตรุษจีนให้กับผู้โดยสาร นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการตกแต่งบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสาร ทั้งในส่วนของขาเข้าและขาออกให้เข้ากับบรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยจัดซุ้มต้อนรับขนาดใหญ่ที่บริเวณประตู 5 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 การตกแต่งประตูทางเข้าด้วยรูปโคมจีนสีสันสวยงาม และการประดับตกแต่งบริเวณห้องโถงรอรับกระเป๋า ชั้น 2 ด้วยโคมไฟสีแดง เป็นต้น

      นางระวีวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 13 วัน ทสภ. คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 156,000 คน โดยในช่วงดังกล่าว มีสายการบินประจำและเช่าเหมาลำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ รวมทั้งสิ้น 658 เที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 602 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 เที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 56 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ทั้งนี้เที่ยวบินที่ขอเพิ่มส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินมากที่สุด คือ สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES มีการขอเพิ่มเที่ยวบินถึง 198 เที่ยวบิน

      อนึ่ง ในช่วงที่สถานการณ์การชุมนุมยังไม่คลี่คลาย และมีการปิดถนนในบางเส้นทางของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางมายัง ทสภ. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังที่ ทสภ. ประมาณ 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก โดยอาจเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้า MRT แทนการเดินทางโดยรถยนต์อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่า ทั้งนี้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆไ ด้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกแห่งภายใน ท่าอากาศยาน รวมทั้ง Contact Center ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ภาพบรรยากาศ

 

 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012