>> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแนะผู้โดยสารเดินทางไปต่างประเทศให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันโรคไข้หวัดนก

 
 
Date : 6 February 2014

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมมือกับกรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์ข้อมูลไข้หวัดนก และวิธีป้องกันให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

       นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศใกล้เคียงประเทศไทย อาทิ การเกิดโรคไข้หวัดนก H6N1 ประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) การเกิดโรคไข้หวัดนก H10N8 และ H9N2 ในฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้ติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคเมื่อผู้โดยสารเดินทางไปประเทศดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรค พร้อมเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ การรับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัยให้กับสุขอนามัยของผู้โดยสารได้ ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือรับทราบข้อมูลในเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ที่ www.beid.ddc.moph.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 1422

 
 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012