>> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับปรุงถนนรอบเขื่อนเพื่อเป็นเลนจักรยาน

 
 
Date : 11 March 2014

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เร่งปรับปรุงเส้นทางถนนรอบเขื่อนดินล้อมรอบ ทสภ. ความยาวประมาณ 23.5 กิโลเมตร เพื่อให้เป็นถนนสำหรับผู้รักการขี่จักรยานใช้ออกกำลังกาย โดยมี ทสภ. มีกำหนดเปิดเส้นทางให้พนักงาน และประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ ทสภ. ตั้งใจมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนโดยรอบ ทสภ.

      Suvarnabhumi Airport has converted the tracks surrounding its polder dykes, around 23.5 kilometers in length, into a 2-lanes (dedicated) bicycle track, in order for both airport employees and the public to enjoy exercise in the open air safely. The bicycle track will be opened within March 2014 and the project is part of Suvarnabhumi Airport's public and community care program.

 
 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012