>> เหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ จ.สมุทรปราการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 
 
Date : 19 March 2014

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผยเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะ จ.สมุทรปราการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ขึ้น – ลงของเที่ยวบิน การให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเป็นไปตามปกติ

      นางสุวรรณา นาถประชา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะ ต.แพรกษา อ.บางปู จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นปกคลุมบริเวณ จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ดำเนินการประสานงานและเตรียมมาตรการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติในเบื้องต้นได้รับรายงานจาก บวท. ว่ากลุ่มควันดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านการจราจรทางอากาศ ณ ทสภ. แต่อย่างใด และการให้บริการของ ทสภ.ยังเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ทสภ. และ บวท. จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

       นางสุวรรณา กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามโดยปกติ ทสภ. มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเดินอากาศกรณีที่เกิดทัศนวิสัยต่ำในเขตการบินไว้แล้ว ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ทสภ. กรมอุตุนิยมวิทยาจะทำการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆภายใน ทสภ. เพื่อทราบ และให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์มีทัศนวิสัยที่ต่ำมากจนไม่สามารถทำการ ขึ้น-ลงของเที่ยวบินได้ บวท. จะออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบินทราบ เพื่อให้นักบินใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังท่าอากาศยานสำรองตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกเหนือจากนี้ ทสภ. ยังดูแลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและสายการบิน เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้อาจมีกลุ่มควันลอยตามกระแสลมเข้ามาในพื้นพี่ ทสภ. บ้างบางเวลา ซึ่งอาจส่งกลิ่นและฝุ่นควัน ทสภ. จึงใคร่ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นควันในขณะที่อยู่ภายนอกอาคารด้วย นอกจากนี้ ทสภ.ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการดูแลป้องกันสุขภาพของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานใน ทสภ. โดยมีการจัดเตรียมหน้ากากป้องกันสำรองไว้ใช้ในกรณีจำเป็นอีกด้วย

 
 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012