>> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมแผนรองรับผู้โดยสารฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน

 
 
Date : 10 January 2014

      ข้อความที่ 1 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ทสภ. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operation Center: AOPC) เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยศูนย์ฯ นี้ตั้งอยู่ที่ห้องโถงขาออก ชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์เช็กอิน Row R และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9950 โทรสาร 0-2132-9951

      Suvarnabhumi Airport has set up the Airport Operation Center (AOPC) to assist and facilitate departure passengers who have experienced problem(s) with their flights due to the current political protest in Bangkok. The AOPC is opened 24-hours daily and is situated behind check-in counters Row R, Departure Hall, 4th floor of the Passenger Terminal. For further information, please contact Tel. No.: +66-2132-9950, Fax No.: +66-2132-9951.

      ข้อความที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.57 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะเปิดให้บริการศูนย์ช่วยเหลือผู้โดยสาร เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองและเกิดปัญหาด้านการเดินทาง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมธุรกิจโรงแรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณประตู 7-8 ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9996-7 โทรสาร 0-2132-9998

      From the 10th January 2014, Suvarnabhumi Airport will set up the Passenger Assistance Center (PAC) to facilitate arrival passengers who may experience problem(s) with their travel plans into Bangkok due to the political protest. The Passenger Assistance Center will be opened 24-hours daily, will consist of airport personnel and representatives from agencies, such as, the Association of Thai Travel Agent (ATTA), Thai Hotels Association, Tourism Authority of Thailand (TAT), etc. and will situate between Entrances 7 and 8, Arrival Hall, 2nd floor of the Passenger Terminal. For further information, please contact Tel. No.: +66-2132-9996 to 7, Fax No.: +66-2132-9998.

      ข้อความที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดเตรียมพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวไว้ให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปนำรถมาจอดในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดยจะมีการจัดรถ Shuttle Bus รับส่งระหว่าง ลานจอดรถระยะยาวกับชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง โดยขึ้นรถได้ที่ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร บริเวณประตู 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ทสภ. โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

      Suvarnabhumi Airport’s Long Term Parking area is now available as a public car park, with Shuttle Bus service to the Passenger Terminal Building (1st Floor) for those wishing to travel in and out of Bangkok via the Airport Rail Link. Also, Shuttle bus Service to BTS sky train On-Nut Station, and Ladkrabang Railway Station leaving from Entrance 3 1st floor of Passenger Terminal. For further information, please contact Call Center 1722 (24 hours).

 
 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012