>> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง

 
 
Date : 13 January 2014

      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนรองรับด้านการคมนาคมขนส่งช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานได้อย่างสะดวก

      นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางมายัง ทสภ. ของผู้โดยสาร ทสภ. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมาที่ท่าอากาศยานประมาณ 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก โดยอาจเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้า MRT แทนการเดินทางโดยรถยนต์อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่า นอกจากนี้ ทสภ. ยังเตรียมความพร้อมด้านแผนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออก ทสภ. ในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ การปรับเปลี่ยนเส้นทางสำหรับรถ Shuttle Bus เพื่อรับส่งผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระหว่าง ทสภ. และท่าอากาศยานดอนเมือง อีกทั้ง ทสภ. ยังได้กำชับผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ ให้เตรียมแผนเผชิญเหตุไว้รองรับในกรณีที่มีการปิดการจราจรตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่กรุงเทพฯ จนทำให้ไม่สามารถรับ – ส่งผู้โดยสาร ตามจุดที่ผู้โดยสารต้องการได้นั้น โดย ทสภ.ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และกำชับให้รถแท็กซี่และรถลีมูซีนไปส่งผู้โดยสารในจุดที่ใกล้เคียงที่สุด

      นางระวีวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.57 ทสภ. มีการจัดพื้นที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว (Long Term Parking) โซน B, C, D, E และ F รวมพื้นที่ที่สามารถจอดรถได้จำนวน 3,575 คันไว้เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปสามารถนำรถมาจอดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการปิดเส้นทางการจราจร โดย ทสภ. จะจัดรถ Shuttle Bus วิ่งบริการรับ-ส่งจากลานจอดรถระยะยาว ไปยังชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟ Airport Rail Link ไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ภายในกรุงเทพฯนอกจากนี้ ทสภ. ยังเพิ่มการให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่าง ทสภ. และรถไฟสาธารณะอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช และสถานีรถไฟลาดกระบังอีกด้วย โดยสามารถขึ้นรถได้ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 บริเวณประตู 3

      นางระวีวรรณ กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทสภ. จะใช้ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operation Center: AOPC) เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ และสายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. จากทุกส่วนงานมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งศูนย์ฯ นี้จะตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row R หมายเลขโทรศัพท์ 02 1329950 โทรสาร 02 1329951 สำหรับที่ชั้น 2 ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า บริเวณประตู 7 และ 8 ทสภ. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานร่วมกันเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้โดยสาร เพื่อคอยให้คำแนะนำผู้โดยสารด้านการเดินทางเข้าเมืองในช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุมและปิดการจราจรตามจุดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะเปิดให้บริการผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 57 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02 1329996 – 7 โทรสาร 02 132 9998 อนึ่ง ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกแห่งภายในท่าอากาศยาน รวมทั้ง Call Center ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012