>> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความร่วมมือผู้ขับชี่รถแท็กซี่สาธารณะให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มที่ ในช่วงเกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง

 
 
Date : 13 January 2014

      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะในการเตรียมความพร้อมให้บริการผู้โดยสารในช่วงมีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง พร้อมจัดทำสติกเกอร์ติดหน้ารถแจกให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เพื่อระบุว่าเป็นรถแท็กซี่ที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และได้รับการตรวจสอบด้านมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

      นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้มีการจัดทำสติกเกอร์สีส้มสะท้อนแสงแจกให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะที่ให้บริการใน ทสภ. ได้ติดไว้ที่หน้ารถและหลังรถ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวผู้ขับขี่ได้รับอนุญาตจาก ทสภ. ให้เข้ามารับผู้โดยสารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่จะได้รับสติกเกอร์ในครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ขับขี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีรหัสผู้ขับขี่ รวมทั้งได้รับการอบรมในเรื่องกฏระเบียบด้านการจราจร และมารยาทในการให้บริการ รวมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ว่าได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีและปลอดภัย นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดทำป้ายระบุชื่อผู้ขับขี่ และหมายเลขรหัสประจำตัวของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ให้บริการภายใน ทสภ. อย่างชัดเจน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหารการขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนงานที่กำกับดูแลการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะใน ทสภ. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำ ติชม หรือร้องเรียนการให้บริการ รวมทั้งไว้ติดต่อในกรณีที่ผู้โดยสารเกิดหลงลืมทรัพย์สินไว้บนรถ ซึ่งการจำชื่อ และรหัสผู้ขับขี่จะทำให้การติดตามทรัพย์สินเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรติดต่อที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 2132 9199 หรือ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

      นางระวีวรรณกล่าวว่า นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้กำชับให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะให้ความร่วมมือ ไปส่งผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวในจุดที่ใกล้กับจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารต้องการไปให้มากที่สุด หรืออาจไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟใต้ดิน หรือสถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร หรือจุดต่อเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เพื่อให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวสามรถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้อย่างสะดวกที่สุด ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามหรือข้อคำแนะนำด้านการเดินทางในช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operation Center: AOPC) บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row R หมายเลขโทรศัพท์ 02 1329950 โทรสาร 02 1329951 หรือที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้โดยสาร ชั้น 2 ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า บริเวณประตู 7 และ 8 ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9996 – 7 โทรสาร 0 2132 9998 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกแห่งภายในท่าอากาศยาน หรือติดต่อ Contact Center ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง ทสภ. ยังได้จัดให้มีล่ามแปลภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และเกาหลีด้วย

      อนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะที่ได้ขึ้นทะเบียนให้บริการที่ ทสภ. จำนวนทั้งสิ้น 6,000 คัน แต่เข้ามาวิ่งให้บริการรับผู้โดยสารเป็นประจำประมาณ 3,000 คัน โดยในแต่ละวันจะมีเที่ยววิ่งให้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 8,000-10,000 เที่ยว

 
 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012