>> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดช่วงตรุษจีนจะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการกว่า 2 ล้านคน

 
 
Date : 29 January 2014

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับนักท่องเที่ยวเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษจำนวน 658 เที่ยวบิน คาดว่าจะมีผู้โดยสารในภาพรวมใช้บริการกว่า 2 ล้านคน ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับช่วงตรุษจีนปีที่แล้ว

       นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 13 วัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการในช่วงดังกล่าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.03 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 156,336 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสาร(ที่เดินทางเข้า-ออก) จริงตามตารางการบินในช่วงตรุษจีนปี 2556 พบว่าลดลงประมาณร้อยละ 0.64

      นางระวีวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงตรุษจีนปีนี้มีสายการบินประจำและเช่าเหมาลำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษรวมทั้งสิ้น 658 เที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 602 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 เที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 56 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ทั้งนี้ เที่ยวบินที่ขอเพิ่มส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด คือ สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES มีการขอเพิ่มเที่ยวบินถึง 198 เที่ยวบิน

      นางระวีวรรณ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการร่วมต้อนรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทสภ. จึงได้มีการประดับตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสาร และจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสิงค์โปร์ ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2557 ด้วย

      อนึ่ง ในช่วงนี้ได้มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง และมีการปิดถนนในบางเส้นทางของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางมายัง ทสภ. ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทสภ. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมาที่ท่าอากาศยานประมาณ 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก โดยอาจเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link รถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้า MRT แทนการเดินทางโดยรถยนต์อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่า ทั้งนี้ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกแห่งภายในท่าอากาศยาน รวมทั้ง Contact Center ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012