Agents Warehouse 1-3
อาคารคลังสินค้าส่วนกลาง 1-3

อาคารคลังสินค้าให้เช่า จำนวน 3 หลัง หลังละ 14 ห้อง โดยแต่ละห้องมี 2 ชั้น พื้นที่ชั้นล่างใช้สำหรับคลังสินค้า มีขนาด 480 ตรม. ส่วนพื้นที่ชั้น 2 ใช้เป็นสำนักงาน มีขนาด 220 ตรม.

Warehouse Building 1-3 are separated in 14 units, eash unit has 480 Sqm. including 220 Sqm. office on the mezzanine


 
Free Zone Operator © 2006-2012